Sopiiko PE-putki juomavesisovelluksiin?

Asiakkaamme ovat käyttäneet polyeteeniputkijärjestelmiä juomavesihuoltoon niiden käyttöönotosta 1950-luvulla. Muoviteollisuus on ottanut suuren vastuun varmistaakseen, että käytetyt tuotteet eivät vaikuta haitallisesti veden laatuun.

PE-putkilla tehtävät testit kattavat tavallisesti maun, hajun, veden ulkonäön ja vesimikro-organismien kasvutestit. Tämä on laajempi valikoima testejä kuin nykyisin perinteisille putkimateriaaleille, kuten metalleille sekä sementti- ja sementtivuorilla oleville tuotteille, useimmissa Euroopan maissa. Siten on enemmän varmuutta siitä, että PE-putkea voidaan käyttää juomaveden saantiin useimmissa käyttöolosuhteissa.

Tällaisissa kansallisissa säännöksissä ja testimenetelmissä on jonkin verran eroja Euroopan maiden välillä. Hyväksyntä juomavesihakemuksille on myönnetty kaikissa maissa. Seuraavat elinten hyväksynnät tunnustetaan muissa Euroopan maissa ja joskus globaalisti:

Ison-Britannian juomaveden tarkastuslaitos (DWI)

Saksa Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)

Alankomaat KIWA NV

Ranska CRECEP Centre de Recherche, d'Expertise et de

Contrôle des Eaux de Paris

USA: n kansallinen saniteettisäätiö (NSF)

PE100-putkiyhdisteet tulisi formuloida käytettäväksi juomavesisovelluksissa. Lisäksi PE100-putki voidaan valmistaa joko sinisestä tai mustasta yhdisteestä, jossa siniset raidat tunnistavat sen sopivaksi käytettäväksi juomavedessä.

Lisätietoja juomaveden käytön hyväksynnästä saa tarvittaessa putken valmistajalta.

Määräysten yhdenmukaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikkia juomaveden kanssa kosketuksissa olevia materiaaleja käsitellään samalla tavalla, kehitetään EAS: n eurooppalaista hyväksyntäjärjestelmää, joka perustuu Euroopan komissioon

Iso-Britannia Juomaveden tarkastuslaitos (DWI)
Saksa Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
Alankomaat KIWA NV
Ranska CRECEP Centre de Recherche, d'Expertise et de
Contrôle des Eaux de Paris
USA Kansallinen saniteettisäätiö (NSF)
Direktiivi 98/83 / EY. Tätä valvoo ryhmä Euroopan veden säätelylaitoksia, RG-CPDW - Juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden sääntelyryhmä. EAS: n on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2006 rajoitetussa muodossa, mutta näyttää epätodennäköiseltä, että se voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön vasta huomattavasti myöhempään ajankohtaan saakka, jolloin kaikkien materiaalien testausmenetelmät ovat käytössä.

Kukin EU-jäsenvaltio testaa juomaveden muoviputket tiukasti. Raaka-ainetoimittajien järjestö (Plastics Europe) on jo pitkään kannattanut elintarvikekosketettujen muovien käyttöä juomavesisovelluksissa, koska elintarvikekontakilakit ovat tiukimmat kuluttajien terveyden turvaamiseksi ja toksikologisten arviointien käyttämiseksi Euroopan komission tiedekomitean ohjeissa vaaditulla tavalla. elintarvikkeita varten (yksi EU: n elintarvikeviraston komiteoista). Esimerkiksi Tanska käyttää elintarvikekosketuslainsäädäntöä ja käyttää muita turvallisuuskriteerejä. Tanskan juomavesistandardi on yksi raskaimmista Euroopassa.


Lähetysaika: 12-20-20.10